ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Είναι ένα σύστημα με 18 υποδοχείς που περιέχουν αποξηραμένα βιοχημικά υποστρώματα για την ανίχνευση και πιθανή αναγνώριση παθογόνων μικροοργανισμών από φαρυγγικά ,δερματικά ,οφθαλμικά και άλλα δείγματα.

ΧΡΗΣΗ:Το σύστημα  εμβολιάζεται απευθείας από το εναιώρημα του κλινικού δείγματος και επωάζεται στους 37⁰C για 18-24 ώρες.Η ανίχνευση και αναγνώριση των μικροοργανισμών του δείγματος επιτυγχάνεται με την αξιολόγηση της αλλαγης χρώματος στους αντίστοιχους υποδοχείς.

Ανίχνευση μικροοργανισμών:

· Streptococcus pyogenes

· Staphylococcus aureus

· Haemophlus spp

· Escerichia coli

· Proteus spp./Providencia spp.

· Pseudomonas spp.

· Enterococcus faecalis

· Candida spp

· Group KES microorganisms

· Dermatophytes

 

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ LIOFILCHEM

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact Deltalab Fl Medical Liofilchem Urit