Είναι ένα σύστημα από 12 μικρά τμήματα πού περιέχουν ειδικά θρεπτικά υλικά τα οποία εκτελούν ταυτοποίηση εντεροβακτηριακών και άλλων Gram αρνητικών τα οποία είναι αρνητικά σε oξειδάση.

Το σύστημα επιτρέπει τον ταυτόχρονο ενοφθαλμισμό όλων των τμημάτων και την πραγματοποίηση 15 βιοχημικών αντιδράσεων.

Οι μικροοργανισμοί ταυτοποιούνται εκτιμώντας την αλλαγή του χρώματος που πραγματοποιείται σε κάθε τμήμα του συστήματος, μετά από 18-24 ώρες επώαση σε  36ºC ± 1 ºC  και από ένα κωδικό αριθμό πού προκύπτει από την ερμηνεία των βιοχημικών αντιδράσεων.

1. Πάρτε ένα EnteroPluri-Test σωληνάριο                                                              

2. Αφαιρέστε τα δύο βιδωτά πώματα.Με την βελόνη στο μπλε πώμα πάρτε μια αποικία.

3. Τοποθετείστε την βελόνη πάλι στο σύστημα περιστρέφοντας ταυτόχρονα.

4. Ξαναβάλτε την βελόνη έως την εγκοπή και σπάστε την.

5. Το τμήμα της βελόνης πού έμεινε στο σύστημα είναι απαραίτητο για τις 3 πρώτες θέσεις.

6. Με το σπασμένο τμήμα τρυπήστε το πλαστικό φιλμ από Adonitol έως Citrate.

7. Επανατοποθετείστε τα δύο πώματα και επωάστε στους 37ºC για 18-24 ώρες.

 

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ LIOFILCHEM

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem