Αιματολογικά  Controls  για αιματολογικούς αναλυτές  SPINCELL
Αιματολογικά  Controls  για αιματολογικούς αναλυτές  SPINCELL

Αιματολογικά Controls για αιματολογικούς αναλυτές SPINCELL

Αιματολογικοί οροί ελέχου για τους αιματολογικούς αναλυτές SPINCELL. Για τον αιματολογικό αναλυτή τριών πληθυσμών SPINCELL 3 τα control που παρέχονται είναι: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SPINCELL 3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  03D030TA2 CBC - 3D (NORMAL) ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem