Ορολογικά Αντιδραστήρια
Ορολογικά Αντιδραστήρια

Ορολογικά Αντιδραστήρια

ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1200101 ASO LATEX Slide agglutination 50 Tests 1200102 ASO LATEX Slide agglutination 100 Tests 23103 ASO LATEX Only Reagent.Slide agglutination  1x5 mL (1...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem