Ταινίες Ούρων Spinreact
Ταινίες Ούρων Spinreact

Ταινίες Ούρων Spinreact

Ταινίες ούρων του οίκου Spinreact δέκα παραμέτρων (Ερυθρά - Ph - Πρωτεϊνη-Κετόνη- σάκχαρο-χολερυθρίνη-νιτρικά-ουροχολιγόνο-ειδικό βάρος-λευκοκύτταρα) σε κουτί το οποίο περιέχει 100 ταινίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Ταινίες Ούρων Combostik
Ταινίες Ούρων Combostik

Ταινίες Ούρων Combostik

Ταινίες ούρων του οίκου Dfi diagnostics δέκα παραμέτρων (Ερυθρά - χολερυθρίνη- ουροχολινογόνο-κετόνη-σάκχαρο-πρωτεϊνη-νιτρικά-λευκοκύτταρα-Ph-ειδικό βάρος) σε κουτί το οποίο περιέχει 100 ταινίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem