ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι ένα σύστημα με 24 υποδοχείς που περιέχει αποξηραμένα βιοχημικά υποστρώματα για την ανίχνευση και την πιθανή αναγνώριση μικροοργανισμών σε επιφάνειες εργασίας.

ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα εμβολιάζεται με εναιώρημα του δείγματος από στυλεούς (μετά την επαφή τους με επιφάνεια εργασίας) και επωάζεται για 18-24 ώρες σε 37oC.Το σύστημα παρέχει την συγκέντρωση του μικροβιακού φορτίου και την αναγνώριση των παρακάτω μικροργανισμών σύμφωνα με την αλλαγή χρώματος στους αντίστοιχους υποδοχείς

· Salmonella spp.

· Citrobacter spp.

· Pseudomonas spp.

· Proteus spp.

· Staphylococcus aureus

· Escherichia coli

· Listeria spp

· Yeasts & Moulds

 

 

 

 

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ LIOFILCHEM

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem