ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι ένα σύστημα με 24 υποδοχείς που περιέχει βιοχημικά υποστρώματα και αποξηραμένα αντιβιοτικά για τον ποσοτικό ή μη ποσοτικό προσδιορισμό και για το αντιβιόγραμμα ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων.Το σύστημα εμβολιάζεται με εναιώρημα του κλινικού δείγματος και γίνεται επώαση για 18-24 ώρες σε 37oC .

ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την έρευνα και τη μέτρηση του Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealiticum και ταυτόχρονα το αντιβιόγραμμα (με αντιβιοτικά σε διάφορες συγκεντρώσεις) αξιολογώντας τη μεταβολή χρώματος στους διάφορους υποδοχείς.Επίσης ανιχνεύει την παρουσία Trichomonas vaginalis και Candida sp (προσδιορίζεται με μικροσκοπική εξέταση (40x) μιας σταγόνας υγρού της καλλιέργειας που παραλήφθηκε από τον υποδοχέα 6-TR/YE) που προέρχονται από κολπικά, ουρηθρικά και σπερματικά δείγματα.

 

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ LIOFILCHEM

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact Deltalab Fl Medical Liofilchem Urit