ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Eίναι ένα σύστημα με 24 υποδοχείς που περιέχουν βιοχημικά υποστρώματα και αποξηραμένα αντιμυκητιακά για την αναγνώριση των σημαντικά κλινικά μυκήτων και την ευαισθησία τους σε διάφορα αντιμυκητιακά.

ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα  εμβολιάζεται απευθείας από το εναιώρημα του κλινικού δείγματος και επωάζεται στους 37⁰C για 48 ώρες.Αξιολογώντας την μεταβολή του χρώματος στους υποδοχείς 1 έως 12 σχηματίζουμε τον κωδικό για την αναγνώριση του μύκητα..Όμοια αξιολογώντας την μεταβολή του χρώματος στους υποδοχείς 13 έως 23 βλέπουμε την ευαισθησία του στα διάφορα αντιμυκητιακά.

 

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ LIOFILCHEM

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact Deltalab Fl Medical Liofilchem Urit