Η κασέτα HEALTH MATE Influenza A / B Ag Strip Plus είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσολογική δοκιμή για τον ποιοτικό προσδιορισμό της λοίμωξης της γρίπης τύπου Α και τύπου Β.

Συσκευασία: 25 Τεστ/Κιτ               Διάρκεια Ζωής: 24 μήνες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Αφήστε το strip και το αντίστοιχο σωληνάριο με το buffer να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Ετοιμάστε τους στυλεούς με τα δείγματα (Ρινικά ή Φαρυγγικά) των ασθενών.

Εισάγετε το στυλεό του δείγματος στο σωληνάριο με το buffer.

Περιστρέψτε τον στυλεό τουλάχιστον πέντε φορές και ταυτόχρονα πιέστε το σωληνάριο καθώς το απομακρύνετε.

Πετάξτε τον στυλεό σύμφωνα με το πρωτόκολλο του εργαστηρίου.

Βγάλτε το strip από την συσκευασία του και τοποθετείστε το στο σωληνάριο με τέτοιο τρόπο ώστε τα βέλη από το strip να δείχνουν προς τα κάτω.

Μη χειρίζεστε και μη μετακινείτε το strip μέχρι να τελειώσει η εξέταση και να γίνει η ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Περιμένετε 10-15 λεπτά και ερμηνεύστε τα αποτελέσματα στα 15 λεπτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ DFI DIAGNOSTICS

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem