Η κασέτα COVID-19 Antigen Test είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσολογική δοκιμή για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνου στο SARS COV 2 σε ανθρώπινο ρινικό ή φαρυγγικό δείγμα.​

Συσκευασία: 25 Τεστ/Κιτ               Διάρκεια Ζωής: 24 μήνες

 ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ                                                       

Χρησιμοποιούμε τον στυλεό που συνοδεύει το Kit.                                                              

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 1. Φέρατε δείγματα και αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου

 2. Μην ανοίγετε ακόμη την συσκευασία της πλαστικής κάρτας.

 3. Μην χρησιμοποιείτε controls και στυλεούς του εμπορίου.

Α’ ΦΑΣΗ:

  1. Συλλέξτε το δείγμα με τον στυλεό (ρινικά ή φαρυγγικά)
  2. Προσθέστε το buffer στο σωληνάριο.
  3. Τοποθετείστε τον στυλεό με το δείγμα μέσα στο σωληνάριο και περιστρέψτε τον 10 φορές μέσα στο buffer, πιέζοντας στον πυθμένα και στα τοιχώματα του σωληναρίου.
  4. Αφαιρέστε τον στυλεό από το σωληνάριο καθώς τον στραγγίζετε στα τοιχώματα του σωληναρίου και πετάξτε τον.
  5. Βάλτε το σταγονομετρικό πώμα στο ειδικό σωληνάριο. 

Β’ ΦΑΣΗ:

  1. Ανοίξτε ένα σφραγισμένο φάκελο
  2. Τοποθετείστε το πλακάκι σε επίπεδη στεγνή επιφάνεια. Σημειώστε το όνομα ή τον αριθμό του δείγματος
  3. Προσθέστε 2 σταγόνες (60μl) από το περιεχόμενο του σωληναρίου στην ειδική υποδοχή (στρόγγυλη) πού υπάρχει στο πλακάκι.
  4. Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 15 λεπτά. Μην ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα μετά από 20 λεπτά.

                                                                      

Συνολική συμφωνία: 97,64 %

ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem