Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 120
Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 120

Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 120

Ο SPIN-120 είναι ένας πλήρως αυτόματος,ανοικτού τύπου,RANDOM ACCESS  αναλυτής παραγωγικής δυνατότητας 100 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα και 200 εξετάσεων ηλεκτρολυτών.(Προαιρετικά με την μονάδα ΙSE K+,Na+,Cl-,Li+). O SPIN-120 έχει την δυνατότητα να υποδεχτεί τα δείγματα που έχουν τοποθετηθεί ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 200E
Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 200E

Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 200E

Ο SPIN-200E είναι ένας RANDOM ACCESS βιοχημικός αναλυτής  με δυνατότητα μέτρησης χρωματομετρικών,θολοσιμετρικών και ειδικών βιοχημικών εξετάσεων. Ο SPIN-200E είναι ένας πλήρως αυτόματος,ανοικτού τύπου, αναλυτής παραγωγικής δυνατότητας 200 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα και 130 εξετάσεων η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 640 Plus
Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 640 Plus

Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 640 Plus

Ο SPIN-640 plus είναι ένας πλήρως αυτόματος, ανοικτού τύπου,RANDOM ACCESS  αναλυτής παραγωγικής δυνατότητας 400 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα και 240 εξετάσεων ηλεκτρολυτών.(Προαιρετικά με την μονάδα ΙSE K+,Na+,Cl-,Li+). O SPIN-640 plus έχει την δυνατότητα να υποδεχτεί τα 90 δείγματα που έχου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact Deltalab Fl Medical Liofilchem Urit