Βιοχημικός Αναλυτής SPIN XS
Βιοχημικός Αναλυτής SPIN XS

Βιοχημικός Αναλυτής SPIN XS

Ο SPIN XS είναι ένας πλήρως αυτόματος,ανοικτού τύπου,RANDOM ACCESS  αναλυτής παραγωγικής δυνατότητας 200 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα. O SPIN XS  έχει την δυνατότητα να υποδεχτεί τα δείγματα που έχουν τοποθετηθεί σε βιοχημικά σωληνάρια ή/και σε καψάκια και να εκτελέσει τεράστια γκάμα εξε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 200E
Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 200E

Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 200E

Ο SPIN-200E είναι ένας RANDOM ACCESS βιοχημικός αναλυτής  με δυνατότητα μέτρησης χρωματομετρικών,θολοσιμετρικών και ειδικών βιοχημικών εξετάσεων. Ο SPIN-200E είναι ένας πλήρως αυτόματος,ανοικτού τύπου, αναλυτής παραγωγικής δυνατότητας 200 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα και 130 εξετάσεων η...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 640 Plus
Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 640 Plus

Βιοχημικός Αναλυτής SPIN 640 Plus

Ο SPIN-640 plus είναι ένας πλήρως αυτόματος, ανοικτού τύπου,RANDOM ACCESS  αναλυτής παραγωγικής δυνατότητας 400 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα και 240 εξετάσεων ηλεκτρολυτών.(Προαιρετικά με την μονάδα ΙSE K+,Na+,Cl-,Li+). O SPIN-640 plus έχει την δυνατότητα να υποδεχτεί τα 90 δείγματα που έχου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem