Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT κοινής χρήσης
Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT κοινής χρήσης

Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT κοινής χρήσης

​Ο ισπανικός οίκος SPINREACT παρέχει σειρά αντιδραστηρίων με εφαρμογές για όλους τους ανοικτού τύπου αναλυτές της αγοράς με μεγάλη on board σταθερότητα και τεράστια γκάμα εξετάσεων όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΕΝΖΥΜΑ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Ταινίες Ούρων Combostik
Ταινίες Ούρων Combostik

Ταινίες Ούρων Combostik

Ταινίες ούρων του οίκου Dfi diagnostics δέκα παραμέτρων (Ερυθρά - χολερυθρίνη- ουροχολινογόνο-κετόνη-σάκχαρο-πρωτεϊνη-νιτρικά-λευκοκύτταρα-Ph-ειδικό βάρος) σε κουτί το οποίο περιέχει 100 ταινίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές Prestige 24i / Biolis 24i Premium / Sapphire
Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές Prestige 24i / Biolis 24i Premium / Sapphire

Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές Prestige 24i / Biolis 24i Premium / Sapphire

Ο ισπανικός οίκος SPINREACT παρέχει σειρά αντιδραστηρίων με συσκευασίες άμεσης τοποθέτησης για τους αναλυτές Prestige 24i / Biolis 24i Premium / Sapphire με μεγάλη on board σταθερότητα και τεράστια γκάμα εξετάσεων όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ Ε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές MINDRAY BS-120/200/200E
Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές MINDRAY BS-120/200/200E

Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές MINDRAY BS-120/200/200E

Ο ισπανικός οίκος SPINREACT παρέχει σειρά αντιδραστηρίων με συσκευασίες άμεσης τοποθέτησης για τους αναλυτές MINDRAY BS 120 / BS 200 / BS 200Ε με μεγάλη on board σταθερότητα και τεράστια γκάμα εξετάσεων όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές MINDRAY BS-300/380/400
Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές MINDRAY BS-300/380/400

Συσκευασίες Αντιδραστηρίων SPINREACT για αναλυτές MINDRAY BS-300/380/400

Ο ισπανικός οίκος SPINREACT παρέχει σειρά αντιδραστηρίων με συσκευασίες άμεσης τοποθέτησης για τους αναλυτές MINDRAY BS 300 / BS 380 / BS 400 με μεγάλη on board σταθερότητα και τεράστια γκάμα εξετάσεων όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem