Προσφορά ταινιών ούρων Spinreact

Ταινίες ούρων του οίκου Spinreact δέκα παραμέτρων (Ερυθρά - Ph - Πρωτεϊνη-Κετόνη-

σάκχαρο-χολερυθρίνη-νιτρικά-ουροχολιγόνο-ειδικό βάρος-λευκοκύτταρα) σε κουτί το

οποίο περιέχει 100 ταινίες.

Τιμή συσκευασίας (box) με 100 ταινίες : 12€ + Φ.Π.Α

Με την αγορά πέντε (5) συκευασίων ταινιών ούρων παίρνετε μια επιπλέον δωρεάν.(Στη περίπτωση αυτή το κόστος ανέρχεται σε 10€+Φ.Π.Α)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem