Αιματολογικός αναλυτής SPINCELL 3 του οίκου SPINREACT

Ο ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 30-06-2021 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 3.700€+Φ.Π.Α

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον διακανονισμό του τρόπου πληρωμής.

Ο αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SPINCELL 3 είναι ένα σύστημα που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με το χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Με το φιλικό προς τον χρήστη πρόγραμμά του, το όργανο ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου εργαστηρίου,  για ακριβή και αξιόπιστη ανάλυση.

Μετράει 21 παραμέτρους και λευκοκυτταρικό τύπο 3 πληθυσμών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ : WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%,GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV,RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT,P-LCR,P-LCC και τρία ιστογράμματα.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων για 100.000 δείγματα μαζί με ιστογράμματα.

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής.

Εξελιγμένο σύστημα Ποιοτικού ελέγχου

Υποστηρίζει αποθήκευση δεδομένων και αναβάθμιση του προγράμματος μέσω θύρας USB καθώς και σύνδεση LIS & HIS με πρωτόκολλο επικοινωνίας HΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ SPINCELL3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1705100 DILUENT 1 X 20 L
1705180 DETERGENT 1 X 20 L
1705110 LYSE 1 Χ 1000 ml
1705181 PROBE CLEANER 1 Χ 100 ml

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Spinreact SENSACORE Deltalab Fl Medical Liofilchem